ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ติดต่อ สพป.สก.1