ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1