ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบทางไกล ZOOM ครั้งที่ 4/2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางประภัสสร สรวนรัมย์ ดร.ปรีชา จันทวี และนางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบทางไกล ZOOM ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1