ประชุมรับฟังแนวทางการดูแลรักษาและเยียวยานักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุทางสายตา

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดูแลรักษาและเยียวยานักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุทางสายตา เด็กหญิงฎาลิณา นาสุริวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

 

ติดต่อเรา