โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ทีมตำบลวังน้ำเย็น ร่วมพัฒนาและปรับปรุงสนามเด็กเล่น

โรงเรียนบ้านวังแดง ขอขอบคุณ น้องๆ U2T โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ทีมตำบลวังน้ำเย็น ได้มาร่วมพัฒนาและปรับปรุงสนามเด็กเล่น และมอบอ่างล้างมือ จำนวน 5 ชุด ให้กับโรงเรียนบ้านวังแดง ทางคณะครู และบุคลากร ของโรงเรียนบ้านวังแดง ขอขอบคุณท่านมาเป็นอย่างสูง

 

ติดต่อ สพป.สก.1