สระแก้วปรองดองคืนความสุขให้คนในชาติ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ในการให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองและคืนความสุขให้คนในชาติ ณ ลานสยามมินทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีทีมผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมงานฯ ในการนี้ได้มีประชาชนและส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงานกันอย่างมากมาย

IMG_0946 IMG_0954 IMG_0971 IMG_1033 IMG_1037 IMG_0889 IMG_0904 IMG_0940IMG_1044 IMG_1048 IMG_1059

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ ถ่ายภาพ/กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1