ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1