แจ้งโรงเรียนเครือข่ายฯตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ด้วยสพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการประกวดนวัตกรรม “1 โรงเรียน 1 ครู 1 วัตกรร นำสู่คุณภาพผู้เรียน” ในระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มเครือข่ายฯ เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมยอดเยี่ยมและส่งผลงานเข้าคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 (อ้างถึงหนังสือจาก สพป.สระแก้วเขต 1 ที่ ศธ ๐๔๑๕๓/ว๒๐๙๒) ดังนั้น จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในเครือข่ายฯตาหลังในได้ดำเนินการ ดังนี้

 

1. แจ้งรายชื่อกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรม “1 โรงเรียน 1 ครู 1 วัตกรร นำสู่คุณภาพผู้เรียน” โรงเรียนละ 1 คน ภายในวันที่ 25 ก.ค.57 ที่อีเมลล์ [email protected] หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 0810044591 (ครูสรัญญา)

 

2. ร.ร.ที่มีความประสงค์จะร่วมประกวดนวัตกรรมฯให้แจ้งชื่อผลงาน ภายในวันที่ 25 ก.ค.57 ที่อีเมลล์[email protected] หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 0810044591  (ครูสรัญญา)

 

3. ร.ร.ที่จะร่วมประกวดนวัตกรรมฯ ให้นำผลงานมาประกวดในวันที่ 28 ก.ค.57 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนบ้านทัพหลวง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1