ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังและพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังและพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา