ร่วมงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษา เด็กสระแก้ว ปลอดภัย Covid-19 และพิธีมอบทุนการศึกษา ถุงยังชีพ ผู้ประสบปัญหาสถานการณ์โควิด 19 โดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมและโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

 

 

 

ติดต่อเรา