งานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานกศน.จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1