ร่วมงาน “เวทีศักยภาพครูและผู้เรียนจังหวัดสระแก้ว”

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงาน “เวทีศักยภาพครูและผู้เรียนจังหวัดสระแก้ว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1