ต้อนรับ รมว. ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านวังบูรพา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา