ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ ๕ ตุลาคม  ๒๕๖๔ คณะครูกรมมการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ต้อนรับ นายพีระ  สวัสดิ์ลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนคนใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

 

ติดต่อเรา