ประชุมการวางแผนจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร  พิลาสันต์  ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว (ผู้อำนวยการฝึก) วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 20 ท่าน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมการวางแผนการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด ณ ห้องเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (ศูนย์ประสานงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน)

ติดต่อ สพป.สก.1