เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ถูกไฟไหม้

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนางสาวลออ แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วที่บ้านถูกไฟไหม้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 163 หมู่ 14 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1