ประเมินนักเรียน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประเมินนักเรียน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประเภทสถานศึกษา ประถมศึกษา ขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านลุงพลู

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1