งานแสดงมุทิตาจิตคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  และคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1