ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ในตำบลวังทอง เข้าร่วมประชุม

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ในตำบลวังทอง เข้าร่วมประชุม เรื่องสวัสดิการกลุ่มและศึกษาดูงาน
ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

ติดต่อเรา