นางบุษยมาส ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย คุณครูสุพาพร เฉ่งไล่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรม จริยธรรม

22 กันยายน 2564
♦️นางบุษยมาส ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย คุณครูสุพาพร เฉ่งไล่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรม จริยธรรม เข้ารับประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้ Active learning ประจำปี 2564
♦️รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom meeting
ติดต่อ สพป.สก.1