นัดผู้ปกครอง นักเรียน รับเงินค่าอาหารกลางวัน (งวดที่ 5) และรับแบบฝึกหัดนักเรียน

วันอังคารที่  21  กันยายน  2564

โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่นัดผู้ปกครอง นักเรียน  รับเงินค่าอาหารกลางวัน (งวดที่ 5)

 และรับแบบฝึกหัดนักเรียน

 

 

ติดต่อเรา