สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยคุณพยอม ใจสอาด คุณศิริพร งามจั่นศรี ศน.ปราณี เชื้อชาติ ได้ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านโคกน้อย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยคุณพยอม ใจสอาด คุณศิริพร งามจั่นศรี ศน.ปราณี เชื้อชาติ ได้ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านโคกน้อย
♦️ได้รับการแนะนำการดำเนินงานโครงการและการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
เดินรอบโรงเรียนเพื่องานพฤกษศาสตร์🌾🌾งวดหน้าครบทุกฐานนะคะ [contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form][contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form][contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form][contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]
ติดต่อ สพป.สก.1