สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยคุณพยอม ใจสอาด คุณศิริพร งามจั่นศรี ศน.ปราณี เชื้อชาติ ได้ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านโคกน้อย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยคุณพยอม ใจสอาด คุณศิริพร งามจั่นศรี ศน.ปราณี เชื้อชาติ ได้ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านโคกน้อย
♦️ได้รับการแนะนำการดำเนินงานโครงการและการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
เดินรอบโรงเรียนเพื่องานพฤกษศาสตร์🌾🌾งวดหน้าครบทุกฐานนะคะ

ติดต่อเรา