สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยศน.ปราณี เชื้อชาติ เข้าประเมินการอ่านนักเรียน

17 กันยายน 2564
♦️สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยศน.ปราณี เชื้อชาติ เข้าประเมินการอ่านนักเรียน ในโครงการพัฒนาการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ พร้อมมอบสื่อ หนังสือสำหรับพัฒนานักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่อง
❤️ขอบพระคุณคำชี้แนะ และรางวัลที่มอบให้เด็กๆ
ติดต่อ สพป.สก.1