งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)และโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)และโรงเรียนบ้านมหาเจริญ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน ณ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)และโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

ติดต่อ สพป.สก.1