พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด

วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.  นายสมพร  พิลาสันต์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว) พร้อมด้วยคณะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 20 ท่าน  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด และรับฟังการอบรม/ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินการ “หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” ผ่านระบบ Microsoft team ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน 5 (วิทยา-วารี) โรงเรียนวัฒนานคร  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา