การประชุมคณะกรรมการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและสื่อ นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและสื่อ นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564 โดยมี ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมเบญจมาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา