เยี่ยมชมให้กำลังใจโครงการทักษะอาชีพ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564  นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เยี่ยมชมให้กำลังใจโครงการทักษะอาชีพ ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

 

ติดต่อ สพป.สก.1