ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลาจังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1