การประชุมคณะกรรมการ Active team “ภาษาอังกฤษต้องดี”

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ Active team “ภาษาอังกฤษต้องดี”ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1