ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนร่วมทดลอง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference เขตตรวจราชการที่ 9

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นผู้แทนของเขตตรวจราชการที่ 9 ประชุมผ่านระบบ Zoom ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference จำนวน 10 เขตพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 9 โดยมี ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สพฐ. ร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู จำนวน 10 เขตพื้นที่

ติดต่อ สพป.สก.1