ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30. น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 

 

ติดต่อเรา