ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาความดีความชอบ สายงานบริหารสถานศึกษา และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาความดีความชอบ สายงานบริหารสถานศึกษา และลูกจ้างประจำ ประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

 

ติดต่อ สพป.สก.1