แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 15 แห่ง (รายชื่อแนบ)

แจ้ง  โรงเรียนบ้านเขามะกา /บ้านคลองผักขม /บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) /บ้านคลองธรรมชาติ/บ้านคลองสิบสาม /วัดพวงนิมิต /บ้านเขาตาง้อก /บ้านพรหมนิมิต /มหาธิคุณวิทยา /บ้านทัพหลวง /บ้านมหาเจริญ / บ้านหนองปรือ /บ้านเขาแหลม /บ้านคลองยายอินทร์ /อนุบาลวังสมบูรณ์

ขอให้โรงเรียน ส่งแบบแจ้งรายชื่อบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา  ภายในวันที่ 16 กันยายน 2564 ทาง e-mail :  [email protected]

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ >>> หนังสือนำส่ง / ไฟล์แบบแจ้งรายชื่อ (Excel)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา