มอบถุงยังชีพ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นำโดย นายธงชัย ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง พร้อมด้วยคณะครู มอบถุงยังชีพ “กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนในครอบครัวยากจนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

ติดต่อเรา