กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ TO BE NUMEBER ONE

เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต1 และนางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ TO BE NUMEBER ONE ร่วมกับวิทยากร 2 ท่าน นายสาคร  โห้วงศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นางกฤษณา  ฤทธิ์เดช สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสระแก้ว และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในกับนักเรียน เพื่อสนับสนุนนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMEBER ONE) จังหวัดสระแก้ว ผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ขอขอบคุณครูพี่เลี้ยงและนักเรียนจำนวน 18 โรงเรียน ที่ให้ความร่วมมืิอกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

 

ดาว์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1hMT6KAaCrmT-3D6Aj8vpJxdCuL7uDNZR?usp=sharing

 

ติดต่อ สพป.สก.1