โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด มอบเงินเยียวยานักเรียน

การมอบเงินเยียวยานักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

          วันที่ 6 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด นำโดย ผอ.วิรัช ศรีนวล และคณะครู  ได้ดำเนินการมอบเงินให้ผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยได้มอบเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนรายละ 2,000 บาท/ต่อคน โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ติดต่อเรา