มอบเงินเยียวยานักเรียน

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ติดต่อ สพป.สก.1