ผอ.โรงเรียนบ้านท่าระพา นายจักรีพล พะมุลิลา ได้รับการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผอ.โรงเรียนบ้านท่าระพา นายจักรีพล พะมุลิลา ได้รับการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ติดต่อเรา