ประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดการแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดนนทบุรี และระดับชาติจะจัดในวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ อิมแพค เมืองทองธานี  โดยมีทีมผู้บริหาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ ประธานเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย ประธานชมรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม

IMG_0826 IMG_0829 IMG_0833 IMG_0834 IMG_0837 IMG_0838 IMG_0841 IMG_0842 IMG_0843 IMG_0844 IMG_0847 IMG_0849

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1