ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโดยมี นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1