พิธีมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564  นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพ “กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนในครอบครัวยากจนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”  โดยประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1