โรงเรียนบ้านวังแดง ดำเนินการแจกเงินช่วยเหลือภัยโควิด-19

        วันที่ 8 กันยายน 2564 นำโดย นายธงชัย ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง  ได้ดำเนินการจ่ายเงินในโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครอง นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเงินอาหารกลางวัน

ติดต่อ สพป.สก.1