เงินช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านซับสิงโต นำโดยนายอนุพงศ์   โตเจริญดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เงินถึงมือผู้ปกครองและนักเรียนครบทุกคน

ติดต่อเรา