มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับนักเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ติดต่อเรา