การให้คำปรึกษาแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานกรรมการการให้คำปรึกษาแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 10 คน โดยมีนายสุเทพ ไผ่ล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวนิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบูรพา ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.สระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1