การอบรมและพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครู การจัดทำเว็บทำเว็บไซต์สถานศึกษา

วันที่ 7-8 กันยายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 และนายปรีชา จันทวี รอง ผอ สพป.สระแก้ว เขต 1 เปิดการอบรมและพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครู การจัดทำเว็บทำเว็บไซต์สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำเว็บไซต์เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ระดับสถานศึกษา และใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ณ ห้องถ่ายทอดสด ห้องประชุมการะเกด สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1