การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสมพร  พิลาสันต์ ผอ.สพป.สระแก้วเขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ชี้แจงการดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จัดสรรโควตาสถานศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1