ประชุมคณะกรรมการอบรมออนไลน์

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมคณะกรรมการอบรมออนไลน์ หลักสูตรส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 และการประกวดคลิปวีดีโอการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของครูผู้สอน สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1