ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ทักษะอาชีพนักเรียนทุกช่วงวัย จังหวัดสระแก้ว และพัฒนาฐานข้อมูลทักษะอาชีพ

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 มอบหมาย นายปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ทักษะอาชีพนักเรียนทุกช่วงวัย จังหวัดสระแก้ว และพัฒนาฐานข้อมูลทักษะอาชีพ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1