มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล การประกวดจัดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล การประกวดจัดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จำนวน 2 โรงเรียน
  1.  โรงเรียนเขามะกา ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ประเภท ลูกเสือสามัญ / เนตรนารีสามัญ / ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ / เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
  2. โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท เนตรนารีสามัญ การประกวดจัดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

ณ อาคาร Sk1 OSS Center สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา